Jönköping - Vistakulle
Fruktodling

Fruktodlingar, och särskilt äppelodlingar, har i Södra Vätterbygden en historia som går mycket långt tillbaka i tiden. Området tillhör numera de så kallade ”Östra Vätterbranterna”, ett av UNESCO utsett biosfärsområde som sträcker sig utmed Vätterns sydöstra strand, från den bördiga Skärstadalen i söder till Gränna i norr, med en unik kombination av kultur, jordmåner och klimatzoner.
Läs mer

--:--